Komisja Trójstronna do spraw Społeczno-Gospodarczych
 
Encyklopedia PWN
Komisja Trójstronna do spraw Społeczno-Gospodarczych,
w Polsce instytucja będąca forum współdziałania przedstawicieli rządu, pracodawców oraz związków zawodowych skupionych w NSZZ „Solidarność” i OPZZ,
powołana ustawą 16 XII 1994; od XI 2001 jej skład poszerzono o przedstawicieli rzemiosła, samorządu terytorialnego, GUS i NBP; celem działania Komisji jest prowadzenie negocjacji z rządem w sprawach uzgadniania i ustalania wskaźników przyrostu przeciętnych wynagrodzeń w podmiotach gospodarczych zatrudniających powyżej 50 osób; IV 1999–XI 2001 OPZZ zawiesił swój udział i nie uczestniczył w pracach Komisji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia