Komisja Gospodarcza ONZ do spraw Ameryki Łacińskiej
 
Encyklopedia PWN
Komisja Gospodarcza ONZ do spraw Ameryki Łacińskiej, hiszp. Comisión Económica para America Latina (CEPAL),
wyspecjalizowana agenda ONZ zajmująca się rozwojem gospodarczym krajów Ameryki Łacińskiej;
powołana 1948, od 1984 pod nazwą Komisja Gospodarcza ONZ do spraw Ameryki Łacińskiej i Karaibów; członkami są wszystkie państwa Ameryki (z Kanadą i USA) oraz Francja, Hiszpania, Holandia, Portugalia, Wielka Brytania i Włochy; członkami stowarzyszonymi są niektóre terytoria zależne; na czele CEPAL stoi sekretarz wykonawczy; siedzibą sekretariatu jest Santiago; w ramach CEPAL działają: Latynoamerykańskie Centrum Studiów Demograficznych (od 1957) i Latynoamerykański Instytut Planowania i Studiów Społecznych (od 1962); członkowie CEPAL spotykają się co 2 lata. Głównym zadaniem Komisji było pierwotnie zgromadzenie informacji statystycznych na temat sytuacji społecznej i gospodarczej w regionie, analiza zebranych materiałów i opracowanie teorii ekonomicznej, zwłaszcza teorii rozwoju; jej podstawowe założenia przedstawił 1949 R. Prebisch (El desarrollo económico de América Latina y sus principales problemas). Skupieni wokół CEPAL ekonomiści, głównie pochodzenia latynoamerykańskiego, stworzyli 1959 koncepcję zależności pomiędzy uprzemysłowionym centrum i mniej zaawansowanymi gospodarczo peryferiami gospodarki światowej oraz strukturalną teorię inflacji (1953–64) i rozwoju (1960–63); ich badania posłużyły do konstruowania polityki gospodarczej, w tym do zwiększania interwencji państwa w gospodarce, protekcjonizmu w handlu zagranicznym oraz planowania. Od czasów kryzysu zadłużeniowego w Ameryce Łacińskiej CEPAL większą uwagę poświęca zewnętrznej równowadze gospodarek, nierównościom socjalnym, które wynikają z obranej strategii rozwojowej oraz sytuacji na regionalnym rynku pracy. Komisja współpracuje z rządami krajów regionu, zapewniając im, zazwyczaj w kooperacji z innymi agencjami ONZ, pomoc w polityce rozwojowej; oprócz badań naukowych prowadzi szkolenia; materiały informacyjne i analityczne publikuje w periodykach, m.in.: „CEPAL Review”, „Panorama Económica de America Latina y Caribe”, „Panorama Social de America Latina y Caribe”.
Urszula Żulawska
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia