Komi
 
Encyklopedia PWN
Komi,
dwie grupy etniczne mieszkające w eur. części Rosji, wzdłuż Uralu: Komiacy (dawniej zw. Zyrianami) i Komi-Permiacy;
ok. 500 tys.; języki komi; Komi wywodzą się od średniow. plemion ugrofińskich zamieszkujących tereny między jez. Ładoga a Uralem; w XIV–XV w. włączeni do Rosji, przyjęli prawosławie; po reformie Cerkwii w XVII w. wśród Komi schronili się liczni staroobrzędowcy; tradycyjne zajęcia: na południu — uprawa zbóż, hodowla, pszczelarstwo i rybołówstwo; na północy — hodowla reniferów, myślistwo i rybołówstwo; rozwinięty folklor epicki i śpiewy chóralne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia