Kolumbijczycy
 
Encyklopedia PWN
Kolumbijczycy,
naród latynoamer. kształtujący się w granicach Kolumbii;
45,9 mln (2005); narodowym językiem K. jest hiszpański, a dominującą religią katolicyzm; trzon narodu tworzą Metysi (Mestizos, 50–59%), którzy stanowią raczej grupę społeczno-kulturową, aniżeli rasową; Kreoli, tj. ludności pochodzenia głównie hiszpańskiego jest ok. 20% i zajmują oni najwyższe pozycje w hierarchii społecznej; dużą grupę stanowią Afrokolumbijczycy zamieszkujący głównie rejony wybrzeży Pacyfiku, należą do nich murzyńscy potomkowie niewolników (ok. 4%), Mulaci (ok. 14%) i tzw. Zambo (ok. 3%) czyli mieszańcy indiańsko-afrykańscy; ludność indiańska, podzielona na małe grupy etniczne zajmujące izolowane obszary na wschodzie kraju, mimo postępującej asymilacji, stara się zachować swą odrębność żyjąc na marginesie głównego nurtu życia kraju; formowanie się kolumbijskiego narodu zaczęło się w okresie kolonialnym, kiedy ludność tubylcza — Czibczowie — szybko uległa asymilacji tworząc społeczność metyską; istotnymi czynnikami procesu narodotwórczego były: uzyskanie niepodległości, migracje ze wsi do miast oraz upowszechnianie się edukacji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia