Kołos Włodzimierz
 
Encyklopedia PWN
Kołos Włodzimierz, ur. 6 IX 1928, Pińsk, zm. 3 VI 1996, Warszawa,
chemik teoretyk;
od 1962 profesor Uniwersytetu Warszawskiego; od 1969 czł. PAN, od 1988 — Międzynar. Akad. Kwantowych Nauk Molekularnych, od 1994 — Academia Europea; jeden z twórców chemii kwantowej w Polsce; pionier dokładnych obliczeń kwantowomech. dla cząsteczek; 1962 wyznaczył teoretycznie (wspólnie z L. Wolniewiczem) energię wiązania chem. w cząsteczce wodoru z dokładnością większą niż eksperymentalna; zajmował się także teorią oddziaływań międzymolekularnych, teoret. badaniami katalizowanej mionami fuzji jądr. oraz konsekwencjami molekularnymi rozpadu jąder trytu; autor podręczników: Elementy chemii kwantowej niematematycznym sposobem wyłożone (1977, wyd. 3 1984), Chemia kwantowa (1978), Atom i cząsteczka (1998, wspólnie z J. Sadlej); otrzymał m.in. medal Międzynar. Akad. Kwantowych Nauk Molekularnych (1967).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia