Koło Krakowskie
 
Encyklopedia PWN
Koło Krakowskie,
grupa pol. filozofów i logików o orientacji katol. dążąca do zastosowania wyników współcz. logiki i metodologii do analizy pojęć metafizycznych;
K.K. działało w latach 30. XX w.; na jego powstanie miała pewien wpływ działalność J. Łukasiewicza; należeli do niego m.in. J.M. Bocheński, J.F. Drewnowski, J. Salamucha, którzy postulowali większą precyzję i formalizację tradycyjnej metafizyki, w tym tomizmu; rodzajem manifestu grupy był Zarys programu filozoficznego (1934) napisany przez Drewnowskiego.
Bibliografia
R. Puciato Thomism and Modern Formal Logic. Remarks on the Cracow Circle, „Axiomathes” 1993 nr 2.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia