Kodeks Andrzeja Zamoyskiego
 
Encyklopedia PWN
Kodeks Andrzeja Zamoyskiego, Zbiór praw sądowych na mocy konstytucji roku 1776 przez J.W. Andrzeja Zamoyskiego ekskanclerza koronnego ułożony...,
projekt kodyfikacji prawa sądowego oprac. na polecenie sejmu przez komisję, na której czele stał A. Zamoyski, były kanclerz koronny; ogłoszony 1778;
oprócz prawa sądowego Kodeks Andrzeja Zamoyskiego zawierał projekty zmian w ustroju społ.: uwolnienia od poddaństwa tych chłopów, z którymi dwory miały zawierać umowy dzierżawne, reformy dotyczące miast ułatwiające rozwój przemysłu i handlu; Kodeks Andrzeja Zamoyskiego napotkał opór kół zachowawczych i został odrzucony na sejmie 1780.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia