Kocowski Bronisław
 
Encyklopedia PWN
Kocowski Bronisław, ur. 2 V 1907, Jawornik, zm. 19 IX 1980, Wrocław,
bibliotekarz, historyk książki;
od 1964 profesor uniwersytetu we Wrocławiu, 1947–66 kier. Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej, wieloletni wykładowca w Inst. Bibliotekoznawstwa, 1972–77 jego dyr.; od 1968 współredaktor serii «Książki o Książce»; gł. prace: Zarys dziejów drukarstwa na Dolnym Śląsku (1948), Drzeworytowe książki średniowiecza (1974), Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (t. 1–3 1959–77).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia