Kocha postulaty
 
Encyklopedia PWN
Kocha postulaty, zasady Kocha, triada Kocha,
warunki (sformułowane 1883 przez R. Kocha), które muszą być spełnione, aby drobnoustrój izolowany z organizmu chorego lub obumarłego mógł zostać uznany za przyczynę choroby;
musi on regularnie występować u organizmów chorych jednocześnie zwykle nie występować u zdrowych; po sztucznym zakażeniu wywoływać określoną chorobę u organizmów zdrowych oraz powodować takie same cechy kultury mikroorganizmu chorego i sztucznie zakażonego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia