Kobylin
 
Encyklopedia PWN
Kobylin,
miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie krotoszyńskim, na Wysoczyźnie Kaliskiej, nad Radęcą (prawy dopływ Orli).
Ludność miasta: ogółem — 3,2 tys. mieszkańców (2019)
Gęstość zaludnienia: 649,8 os/km2 (2019)
Powierzchnia: 5 km2
Współrzędne geograficzne: długość geograficzna: 17°14′E, szerokość geograficzna: 51°43′N
Prawa miejskie: nadanie praw — 1303
Oficjalne strony WWW: www.kobylin.pl
wzmiankowany 1289; prawa miejskie 1303 (pod nazwą Wenecja); 1628 osiedlili się tu uchodźcy protestanccy z Czech i Niemiec; ośr. rzemieślniczy; w XVIII w. znany z jarmarków wołów; 1793–1919 w zaborze pruskim; w 1. poł. XIX w. rozwój garbarstwa; od 1888 połączenie kol.; udział mieszkańców w powstaniu wielkopol. 1918–19; w czasie II wojny światowej obóz germański dla dzieci z sierocińców Pomorza i Poznańskiego; ludność pol. wywieziona do hitl. obozów koncentracyjnych lub wysiedlona do GG. Ośr. usługowy z drobnym przemysłem; późnogot. kościół (1512–17) z barok. kaplicą (przed 1701); późnogot. kościół Bernardynów (2. poł. XV i pocz. XVI w., przebudowany ok. 1720), klasztor (XVI w., przebudowany).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Zabójstwo Św. Stanisława, ok. 1518 — kościół parafialny, Kobylinfot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia