Kobendzyna Jadwiga
 
Encyklopedia PWN
Kobendzyna Jadwiga, ur. 23 X 1895, Dąbrowa Górnicza, zm. 10 II 1989, Warszawa,
żona Romana Kobendzy, geograf, geomorfolog;
od 1963 profesor Inst. Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN; od 1983 czł. honorowy Pol. Tow. Geogr.; prace i badania gł. z zakresu genezy wydm i ochrony przyrody; Puszcza Kampinoska (1966).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia