Kobak-Nowacki Tadeusz
 
Encyklopedia PWN
Kobak-Nowacki Tadeusz, ur. 14 X 1918, Chodorkowo,
specjalista z zakresu mechanizacji rolnictwa;
profesor SGGW; dyr. Inst. Mechanizacji Rolnictwa,; czł. PAN i TNW; badania z zakresu teorii działania ciągników roln. i wykorzystania agregatów maszynowych oraz podstaw energetyki rolnictwa.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia