Klug Aaron
 
Encyklopedia
Klug
[klu:g]
Aaron, ur. 11 VII 1926, Zelwa (obecnie na Białorusi),
chemik brytyjski;
od 1962 pracownik Laboratorium Biologii Molekularnej Medical Research Council w Cambridge; od 1969 czł. Tow. Król. w Londynie i Amer. Akad. Umiejętności w Bostonie, także in.; wraz ze współpracownikami ustalił struktury przestrzenne, m.in. wirusów helikalnych i sferycznych, białka oddechowego bezkręgowców, nukleosomów — za pomocą krystalograf. mikroskopii elektronowej; za wkład w rozwój tej metody badawczej otrzymał 1982 Nagrodę Nobla; K. zajmuje się strukturą materiału genetycznego w jądrze komórkowym.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia