Kluczewski Wasilij O.
 
Encyklopedia PWN
Kluczewski Wasilij O., ur. 28 I 1841, Wozniesienskoje (w ówczesnej guberni penzeńskiej), zm. 25 V 1911, Moskwa,
historyk rosyjski;
1882–1909 profesor uniwersytetu w Moskwie; czł. Petersburskiej Akad. Nauk; zajmował się gł. stosunkami gosp.-społ. i rozwojem instytucji przedstawicielskich w Rosji XVI–XVIII w. (m.in. Bojarskaja duma driewniej Rusi 1881); w odróżnieniu od historyków tzw. szkoły państw. (którzy za podstawę procesu hist. uważali ścieranie się dziejów rodów i państw) przedstawiał historię Rosji jako proces rozwoju grup społ., których rola i wzajemne stosunki zmieniały się w zależności od warunków ekon. i życia polit. kraju; autor dzieła Kurs russkoj istorii (t. 1–4 1904–11, t. 5 1921).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia