Kleofrades
 
Encyklopedia PWN
Kleofrades, Kleophrádēs, żył na przeł. VI i V w. p.n.e.,
gr. malarz waz; działał w Attyce 510–479 p.n.e., pracował w technice czerwonofigurowej;
nazwany tak od imienia garncarza podpisanego na fragmencie czary z Cabinet des Medailles (Paryż); jego prawdziwe imię, Epiktetos, odnaleziono na pelike nr 1270 (zbiory berlińskie); zachowano imię umowne, by nie mylić go z innym attyckim malarzem wazowym, o tym samym imieniu, działającym w końcu VI w. p.n.e.; K. specjalizował się w dekorowaniu dużych naczyń (m.in. amfory, hydrie) mitol. scenami pełnymi dram. napięcia (zdobycie Troi, sceny dionizyjskie) czy scenami bankietowymi; zdobił także amfory panatenajskie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia