Kietrz
 
Encyklopedia PWN
Kietrz,
miasto w województwie opolskim, w powiecie głubczyckim, w południowej części Płaskowyżu Głubczyckiego, nad Troją (prawy dopływ Psiny), w pobliżu granicy z Czechami.
Ludność miasta: ogółem — 6 tys. mieszkańców (2019)
Gęstość zaludnienia: 316,1 os/km2 (2019)
Powierzchnia: 19 km2
Współrzędne geograficzne: długość geograficzna: 18°00′E, szerokość geograficzna: 50°05′N
Prawa miejskie: nadanie praw — 1321
Oficjalne strony WWW: www.kietrz.pl
W XI w. osada słow.; przed 1266 wieś; w XIII w. własność biskupów ołomunieckich; prawa miejskie 1321; od 1. poł. XIV w. pod zwierzchnictwem Czech, dzielił losy polit. Śląska; od XVI w. rozwój płóciennictwa i tkactwa bawełnianego; od 1742 w państwie pruskim (niem. nazwa Katscher); w 2. poł. XIX w. rozwój tkactwa fabrycznego; od 1896 połączenie kol.; w czasie II wojny światowej specjalny obóz hitl. dla Polaków (Polenlager nr 98); oddziały robocze jeńców pol. i radzieckich obozu w Łambinowicach (Stalag VIII B Lamsdorf); w czasie działań wojennych znacznie zniszczony; od 1945 w granicach Polski pod ob. nazwą, odbudowany. Przemysł: materiałów budowlanych i spoż.; wytwórnia pasz; siedziba kombinatu rolnego; barok. kościół parafialny (XVII, XVIII w.), późnobarok. kaplica cmentarna (XVIII w.); rezerwat Góra Gipsowa (naturalne zbiorowiska roślinności stepowej, unikatowe w tej części Polski). Stanowisko archeol.: rozległe cmentarzysko kultury przedłużyckiej, łużyckiej i lateńskiej datowane od XV do IV w. p.n.e.; badane od 1930; odkryto ponad 2,5 tys. grobów, gł. ciałopalnych; część grobów, zwłaszcza z okresu halsztackiego, wyróżnia się specjalnymi konstrukcjami i bogatym wyposażeniem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia