Kieszkowski Witold
 
Encyklopedia PWN
Kieszkowski Witold, ur. 25 II 1903, Dębina (Podole), zm. 10 IX 1950, Warszawa,
historyk sztuki; znawca renes. rzeźby i architektury;
1932–36 redaktor „Biuletynu Historii Sztuki i Kultury”, 1937–39 konserwator zabytków woj. wil. i woj. nowogródzkiego; 1945–49 konserwator generalny w Nacz. Dyrekcji Muzeów i Ochrony Zabytków; zasłużony w rewindykacji i zabezpieczaniu (na Dolnym Śląsku) dzieł sztuki wywiezionych z Polski przez Niemców; znawca renes. rzeźby i architektury.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia