Kiesewetter Aleksandr A.
 
Encyklopedia PWN
Kiesewetter Aleksandr A., ur. 22 V 1866, Petersburg, zm. 1933, Praga,
ros. historyk i polityk
1904 czł. Związku Wyzwolenia; od 1906 czł. centralnego komitetu partii konstytucyjno-demokr. (kadetów); 1907 poseł do II Dumy Państw.; 1909 profesor uniwersytetu w Moskwie; po rewolucji październikowej uwięziony przez Czeka pod zarzutem udziału w tzw. ośr. krajowym, 1920 uwolniony, 1922 wśród kilkuset czołowych intelektualistów wydalony z Rosji i pozbawiony obywatelstwa, osiadł w Czechosłowacji; profesor historii na Uniwersytecie Karola w Pradze; autor źródłowych studiów z dziejów społ. Rosji XVIII w. (Posadskaja obszczina Rossii XVIII stoletii 1903, Gorodowoje położenije Jekatieriny II 1785 g. 1909) i kilku tomów szkiców hist. oraz wspomnień.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia