Kępski Adam
 
Encyklopedia PWN
Kępski, Kempski, Adam, data ur. nieznana, zm. po 1766,
poeta, tłumacz, zbieracz pieśni ludowych;
ok. 1735–1763 związany z marszałkiem wielkim koronnym F. Bielińskim, pełnił funkcję sekr. laski marszałkowskiej; autor wierszy okolicznościowych, poematu moralistyczno-medytacyjnego Myśli o Bogu i człowieku (1756) oraz przekł. H. Grotiusa O prawdzie wiary chrześcijańskiej (1766); zbierał przyśpiewki lud., m.in. z terenu Mazowsza (Pieśni wiejskie i Pieśni mazowieckie, oba zbiory wydał Cz. Hernas 1965).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia