Kennan George Frost
 
Encyklopedia PWN
Kennan
[kẹnən]
George Frost, ur. 16 II 1904, Milwaukee (stan Wisconsin), zm. 17 III 2005, Princeton (stan New Jersey),
amer. dyplomata i sowietolog;
1933–35 współorganizator i 1944–46 radca ambasady USA w Moskwie; 22 II 1946 wysłał do Waszyngtonu raport („długi telegram”), w którym poddawał krytyce dotychczasową politykę ustępstw USA wobec ZSRR, wskazując na ekspansję jako cel reżimu stalinowskiego; tezy te powtórzone przez K. 1947 w anonimowym artykule w „Foreign Affairs”, stały się podstawą tzw. polityki powstrzymywania, wyznaczającej nową strategię USA w relacjach z ZSRR u progu zimnej wojny; 1952–53 ambasador w ZSRR (odwołany na żądanie władz sow.), 1961–63 — w Jugosławii; od końca lat 50. odnosił się z dystansem do polityki powstrzymywania, twierdząc, że nie powinna prowadzić do zaangażowania militarnego; 1963–74 profesor Uniw. Princeton; w latach 90. przeciwnik poszerzenia NATO o kraje Europy Środkowowsch.; Soviet-American Relations, 1917–1920 (t. 1–3 1956–58), Memoirs, 1925–1950 (1967), At a Century’s Ending: Reflections 1982–1995 (1996).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia