Karol XI
 
Encyklopedia PWN
do 1672 rządy regencji (pod przewodnictwem M.G. De la Gardiego); 1672 ogłoszony pełnoletnim i koronowany, początkowo współpracował z dawnymi regentami; zerwał z nimi po wybuchu wojny 1676–79 z Danią, która była następstwem ich profr. polityki; podczas wojny przebywał przy wojsku i rządził za pośrednictwem kancelarii polowej; śledztwo w sprawie nadużyć z 1660–72 doprowadziło do oskarżenia niemal wszystkich czł. regencji i ułatwiło K. bezkrwawe wprowadzenie absolutyzmu 1680; zerwał z Francją i po 1679 zachowywał pokój; przeprowadził wielką konfiskatę (tzw. redukcję) posiadanych przez arystokrację dóbr z dawniejszych nadań król.; dochody przeznaczył na utrzymanie armii i liczne prace fortyfikacyjne; zreorganizował radę państwa (stała się ciałem wyłącznie doradczym) i uniezależnił politykę król. od akceptacji stanów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia