Karmel, Park Narodowy
 
Encyklopedia PWN
Karmel, Park Narodowy,
obszar chroniony w zachodniej części Izraela;
pow. ok. 10 000 ha; obejmuje nadmor. masyw górski; dominującym typem roślinności są suche zarośla typu makia z karłowatymi dębami Quercus coccifera; lokalnie lasy z sosną alepską (jedyne naturalne stanowisko w Izraelu) oraz zarośla z dębem Quercus coccifera, Quercus ithaburensis i szarańczynem strąkowym (Ceratonia siliqua); roślinność pierwotna znacznie przekształcona; w faunie m.in. lis, jeżozwierz, hiena pręgowana, koziorożec nubijski; liczne znaleziska archeol. (w tym szczątki neandertalczyków); rezerwat biosfery UNESCO (od 1996).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia