Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 
Encyklopedia PWN
Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk,
towarzystwo nauk. ogólne, zał. 1987, z siedzibą w Kaliszu;
podstawowe zadania statutowe: rozwijanie i upowszechnianie nauki i kultury, prowadzenie wielodziedzinowych badań regionu kaliskiego, działania na rzecz aktywizacji ochrony zabytków w regionie; pracuje w 8 sekcjach; liczy ok. 150 czł. (2000); wydaje «Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk».
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia