Kakowski Aleksander
 
Encyklopedia PWN
Kakowski Aleksander, ur. 5 II 1862, Dębiny k. Przasnysza, zm. 30 XII 1938, Warszawa,
arcybiskup metropolita warsz., kardynał; ostatni prymas Królestwa Polskiego;
od 1887 wykładowca Seminarium Duchownego w Warszawie; od 1910 rektor Akad. Duchownej w Petersburgu; od 1913 arcybiskup warsz.; w czasie I wojny świat. związany z Międzypartyjnym Kołem Polit., 1917 współtwórca Zjednoczenia Lud., 1917–18 czł. Rady Regencyjnej; od 1919 kardynał; przyczynił się do rozwoju prasy katol.; organizator duszpasterstwa akademickiego i wydziału teol. na Uniwersyteci Warszawskim; od 1927 współorganizator Akcji Katolickiej; autor artykułów i rozpraw z zakresu ustawodawstwa kościelnego.
Ilustracje
Rada Regencyjna — od lewej: Józef Ostrowski, arcybiskup Kakowski, Zdzisław Lubomirski, sekretarz Rady ks. prałat Chełmickifot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia