Kajluańskie Zagłębie Węglowe
 
Encyklopedia PWN
Kajluańskie Zagłębie Węglowe,
jeden z najstarszych i najważniejszych regionów wydobycia węgla kamiennego w Chinach, w północnej części kraju, w prow. Hebei;
ciągnie się wzdłuż wybrzeży zat. Bo Hai (M. Żółte), na północ od m. Tianjin; rozpoznane zasoby wysoko jakościowych węgli koksujących ocenia się na 3 mld t; eksploatację rozpoczęto 1879, najwyższy poziom wydobycia uzyskano w końcu XX w., ok. 20 mln t rocznie; gł. ośr. jest m. Tangshan; nazwę przyjęto od pierwszych sylab nazw Kajping i Luan Xian, innych ośr. w zagłębiu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia