Kafza, Dżabal
 
Encyklopedia PWN
Kafza, Dżabal, Qafzeh,
jaskiniowe stanowisko archeol. w północnym Izraelu, w pobliżu Nazaretu;
do znalezisk w nawarstwieniach z paleolitu środkowego i górnego należy m.in. cmentarzysko wczesnego Homo sapiens (6 osób dorosłych i 8 dzieci) datowane termoluminescencyjnie na okres między 100 tys. a 90 tys. lat temu; szkielety były posypane ochrą; towarzyszyły im wytwory mustiersko-lewaluaskie oraz szczątki fauny (bizon, jeleń, daniel i nosorożec).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia