Kadra Polski Niepodległej
 
Encyklopedia PWN
Kadra Polski Niepodległej, Kadra Powstańców Niepodległościowych (KPN),
konspiracyjna organizacja wojsk. utworzona 28 IV 1940;
działała gł. na terenie Warszawy, Kieleckiego i Podlasia; III 1942 sformowano oddziały dywersyjno–partyzanckie „Perkun”, które m.in. przeprowadzały akcje sabotażowe (2 VIII 1943 zniszczyły aparaty projekcyjne w kilku kinach); 27 II 1942 do KPN włączone zostały oddziały wojsk. Zrywu; 6 V 1943 KPN wraz ze Zrywem utworzył Stronnictwo Zrywu Narodowego, w którym KPN pełnił rolę jego pionu wojsk.; 18 VI 1943 oddziały KPN zostały podporządkowane AK, i w powstaniu warsz. I Kompania KPN walczyła w Śródmieściu; 1944 Stronnictwo Zrywu Nar. i KPN uznały KRN i PKWN; komendanci KPN: W. Kania (do III 1942), pułkownik S. Klepacz (do III 1943), kpt. J. Calica; organy prasowe: „Komunikat” (1940–41) i „Kadra Polski Niepodległej” (1940–41).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia