Kaczyński Edward Władysław
 
Encyklopedia PWN
Kaczyński Edward Władysław, ur. 1 IX 1937, Trzcianka k. Wyszkowa,
teolog, dominikanin;
1964 otrzymał święcenia kapłańskie; 1980–86 dziekan Wydziału Teologicznego Papieskiego Uniw. Św. Tomasza „Angelicum” w Rzymie (od 1993 rektor); profesor teologii moralnej (teologia moralna fundamentalna, bibl.-tomistyczna); przewodn. Kom. Rektorów Papieskich Uniw. i Ateneów Rzym., wiceprzewodn. Międzynar. Tow. Przyjaciół Św. Tomasza dla Europy Środkowowschodniej oraz Rzym. Unii Bibliotek Kośc.; od 1985 konsultor Kongregacji do spraw Duchowieństwa i Kongregacji do spraw Wychowania Katol., 1989–93 — Kongregacji do spraw Kultu i Sakramentów, od 1992 — Kongregacji Doktryny Wiary; uczestnik wielu międzynar. kongresów i sympozjów poświęconych teologii moralnej, także ekumenicznych (w tym 2 poświęconych dialogowi z Żydami); opublikował m.in.: Metodologia teologica (1990), Verità sul bene nella morale. Alcuni temi di morale fondamentale (1998).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia