Kaczmarek Zdzisław
 
Encyklopedia PWN
Kaczmarek Zdzisław, ur. 7 VIII 1928, Poznań, zm. 18 II 2008, Warszawa,
specjalista w dziedzinie hydrologii i gospodarki wodnej;
od 1967 profesor Politechniki Warsz.; od 1969 członek PAN; 1972–74 podsekretarz stanu w Minist. Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki; 1981–88 sekr. nauk. PAN; prace poświęcone gł. hydrologii i gospodarce wodnej (ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań metod statystyki mat. do zagadnień hydrolog.-meteorol.); autor podręcznika akademickiego Metody statystyczne w hydrologii i meteorologii (1970).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia