Juknevičius Romualdas
 
Encyklopedia PWN
Juknevičius Romualdas, ur. 18 X 1906, Petersburg, zm. 13 IV 1963, Wilno,
litewski reżyser, aktor;
od 1931 występował w Kownie; jako reżyser współpracował z teatrami w Kłajpedzie (1936–39) i Wilnie (1939–63); ważniejsze inscenizacje: Nadzieja H. Heijermansa (1936 i 1940), Przed zachodem słońca G. Hauptmanna (1939 i 1940), Rozbity dzban H. von Kleista (1941), Nora H. Ibsena (1942), Wujaszek Wania A. Czechowa (1954), Apyaušrio dalia [‘los jutrzenki’] B. Sruogi (1956); grał m.in.: Jagiełłę — Milžino paunkseme [‘w cieniu olbrzyma’] Sruogi, Podkolesina — Ożenek N. Gogola; od 1953 praca pedag. na uniwersytecie i w konserwatorium w Wilnie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia