Jeremiasz
 
Encyklopedia PWN
Jeremiasz, ur. ok. 650 p.n.e., zm. po 586 p.n.e.,
prorok judzki działający od 626 p.n.e., zaliczany do proroków większych; znany gł. z bibl. Księgi Jeremiasza, zawierającej zbiór jego proroctw, uporządkowanych i rozwiniętych na poziomie redakcji późniejszej;
krytykował ostatnich władców Judy za prowokowanie Babilonu i sprzymierzanie się z Egiptem, za co był więziony; wzywał do nawrócenia i reformy rel.; po upadku Jerozolimy (586 p.n.e.) najpierw pozostał w kraju, później udał się z innymi uchodźcami do Egiptu, gdzie zmarł; Księga Jeremiasza zawiera jego proroctwa głoszone od 626; obejmują one: groźby skierowane do własnego ludu, zapowiedzi upadku państwa i niewoli, a następnie proroctwa głoszące oswobodzenie z niewoli i zbawienie; zbiór 5 elegii opłakujących zburzenie Jerozolimy (Lamentacje Jeremiasza) zdradza wpływ stylu i myśli Jeremiasza, ale prawdopodobnie pochodzi od innego autora.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Rembrandt, Prorok Jeremiasz rozpacza nad upadkiem Jerozolimy, 1630 — Rijksmuseum, Amsterdamfot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia