Jednokładność
 
Jednokładność
.Trójkąty jednokładne: ABC i A'B'C' (stosunek jednokładności k = 2), ABC i A''B''C'' (k = –2)
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia