Jassem Wiktor
 
Encyklopedia PWN
Jassem Wiktor, ur. 11 VI 1922, Kraków, zm. 7 I 2016,
językoznawca, fonetyk i fonolog;
1946–52 pracownik nauk. Uniw. Wrocł., 1952–68 — uniw. w Poznaniu (od 1955 UAM), od 1956 — Inst. Podstawowych Problemów Techniki PAN; od 1978 profesor; współzałożyciel i 1980–97 przewodn. Pol. Tow. Fonetycznego; założyciel poznańskiej szkoły fonetycznej; twórca podstaw fonetyki akustycznej w Polsce; autor akustycznego opisu głosek języka pol. oraz akustycznej i statyst. analizy intonacji języka ang.; wyjaśnił istotę akcentu języka pol.; prace z zakresu współcz. i hist. fonetyki i fonologii języków ang. i pol., akustycznej analizy sygnału mowy i jej automatycznego rozpoznawania oraz foniatrii: Intonation of Conversation English (1951), Fonetyka języka angielskiego (1954), Podstawy fonetyki akustycznej (1973), Mowa a nauka o łączności (1974), The Phonology of Modern English (1983).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia