Jasnorzewski Jerzy Lech
 
Encyklopedia PWN
Jasnorzewski Jerzy Lech, ur. 15 IX 1906, Iwaszkowo (obecnie Ukraina), zm. 14 V 1989, Warszawa,
geodeta i metrolog, polarnik;
1933–35 pracownik nauk. Obserwatorium Astr. Uniw. Jagiellońskiego, 1935–39 — Politechniki Warsz., 1945–59 i 1969–78 — Gł. Urzędu Miar i Inst. Geodezji Gł. Urzędu Pomiarów Kraju; 1959–69 dyr. Międzynar. Organizacji Metrologii Prawnej w Paryżu. Uczestniczył w 3 pol. ekspedycjach polarnych: 1957–58 — w wyprawie na Spitsbergen ( wyznaczył współrzędne geogr. tzw. punktu wiekowego Ziemi metodą uznaną wówczas za najdokładniejszą), 1977/78 — do Stacji im. H. Arctowskiego, 1986 — ponownie na Spitsbergen; prace z dziedziny grawimetrii (oprac. grawimetr z tzw. małym wahadłem), pomiarów czasu, długości i kąta (m.in. oprac. interferencyjne metody pomiarów długości, konstrukcję przyrządów do wyznaczania długości i szerokości geogr. na podstawie obserwacji gwiazd oraz mikroskopy do komparatorów geodezyjnych). Autor licznych publikacji, w tym podręczników: Interferencja i jej zastosowanie w pomiarach długości (1953), Metrologia długości (1959).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia