Jasmach-Adad
 
Encyklopedia PWN
sprawował władzę w imieniu swego ojca, który powierzył mu Mari wraz z okolicami; uważany za niezbyt sprawnego zarządcę i słabego polityka, został usunięty z tronu przez Zimrilima, syna Jahdun-Lima; zachowana częściowo korespondencja pomiędzy J.-A. i jego ojcem, znaleziona w archiwum w Mari, stanowi ważny dokument do poznania polit. dziejów państwa asyryjskiego i sąsiednich krain.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia