Jarema Maria: Rytm IV
 
Jarema Maria, Rytm IV, 1957 — Muzeum Narodowe, Kraków
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia