Jandołowicz Marek
 
Encyklopedia PWN
Jandołowicz Marek, znany jako ksiądz Marek, ur. ok. 1713, zm. 11 IX 1799, Berezówka k. Lubaru (Wołyń),
kaznodzieja, jeden z najbardziej popularnych przywódców konfederacji barskiej, karmelita;
w początkach konfederacji barskiej rozniecał uczucia patriotyczne i rel., zyskując opinię proroka, zapowiadał upadek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i powrót na tron Sasów; przypisywane mu autorstwo wierszowanych tzw. Proroctw księdza Marka o losach Polski, budzi wątpliwości; po upadku Baru (1768) więziony 6 lat w Kijowie; już za życia otaczany kultem, jego legendę rozwinęli zwłaszcza romantycy (m.in. S. Goszczyński, A. Mickiewicz, J. Słowacki).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia