Jałowe Równiny
 
Encyklopedia PWN
Jałowe Równiny, Barren Lands,
region fizycznogeogr. w północnej Kanadzie, w terytorium Nunavut i Terytoriach Północno-Zachodnich, między Zat. Hudsona a doliną rz. Mackenzie, na północ od 59°N;
fragment tarczy kanad. o rzeźbie nizinnej ukształtowanej podczas zlodowaceń w plejstocenie; pokryte arktyczną tundrą ożywającą jedynie podczas trwającego kilka tygodni lata; nie uregulowany odpływ i nieprzepuszczalne podłoże powodują powstawanie licznych zabagnień i obfitość jezior; w przeszłości zamieszkane przez koczujące plemiona eskimoskie, ob. bezludne, z wyjątkiem kilku osad nadmor. i ośr. górniczych; obszar sezonowych wędrówek wielkich stad karibu oraz pastwisk wołów piżmowych; pierwszym białym podróżnikiem, który 1770–71 przemierzył J.R., był S. Hearne (w tym czasie pracował dla Kompanii Zatoki Hudsona).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia