Jakuszowice
 
Encyklopedia PWN
Jakuszowice,
w. w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim (gmina Kazimierza Wielka), na Płaskowyżu Proszowickim, nad Nidzicą.
W 1911 odkryto tu szkieletowy grób wodza huńskiego pochowanego wraz z koniem, datowany na pocz. V w. n.e., z bogatym wyposażeniem — złote, srebrne i brązowe ozdoby, broń (łuk) i części rzędu końskiego. W pobliżu wielokulturowa osada badana od 1981, najliczniejsze obiekty kultury przeworskiej (1. poł. I tysiącl. n.e.); miejscowa obróbka brązu, złota i bursztynu, liczne importy rzym.; osada stanowiła lokalne centrum władzy plemiennej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia