Jakuck
 
Encyklopedia PWN
Jakuck, Jakụtsk,
m. w azjat. części Rosji, nad Leną; stolica Jakucji.
powstał wokół kozackiego gródka warownego zał. 1632; w końcu XVII w. ośr. zarządu wojsk. i handlu futrami północno-wschodniej Syberii; od XVIII w. miejsce zesłań polit. (m.in. liczni Polacy) oraz baza ros. kolonizacji Dalekiego Wschodu; Jakuci wśród mieszkańców od poł. XVIII w.; od 1851 miasto obwodowe generał-gubernatorstwa irkuckiego; 1889 w Jakucku powstanie zesłańców („tragedia jakucka”); od 1922 stol. Jakucji; rejon łagrów. przemysł odzieżowy, drzewny, skórz., spoż., maszyn., materiałów budowlanych; port lotn. i węzeł drogowy; uniw. (zał. 1956), filia Oddziału Syberyjskiego Ros. Akad. Nauk; instytut nauk. zajmujący się badaniem wieloletniej zmarzliny; muzea; pozostałości drewnianych obwarowań (XVII w.), kilka budowli monastyru Zbawiciela (XVII w.), budynek kancelarii (pocz. XVIII w.); w pobliżu Jakucka wydobycie węgla brunatnego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia