Jakubowski Wojciech
 
Encyklopedia PWN
Jakubowski Wojciech, ur. 1712, Krakowskie, zm. 3 XII 1784, Warszawa,
francuski marszałek, pisarz;
po ukończeniu kolegium jezuitów we Lwowie służył 1734–54 w wojsku fr.; od 1755 w Polsce, agent „sekretu królewskiego”; pozostawał w bliskim kontakcie z hetmanem J.K. Branickim; nieoficjalnie sprawował funkcję przedstawiciela dworu fr. w Warszawie; od 1780 marsz. polny wojsk fr.; przełożył Bajki Ezopa wybrane J. de La Fontaine’a (1774), tworzył wiersze okolicznościowe, tłumaczył utwory Horacego i łac. wiersze S. Konarskiego; pozostawił cenną korespondencję, z której 1882 zostały opublikowane Listy do Jana Klemensa Branickiego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia