Jakóbczyk Witold
 
Encyklopedia PWN
Jakóbczyk Witold, ur. 15 I 1909, Sosnowiec, zm. 3 X 1986, Poznań,
historyk;
profesor Uniw. Poznańskiego; wyd. źródeł; badacz dziejów Wielkopolski XIX w.; Dzieje Hakaty (współautor), Pruska Komisja Osadnicza.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia