Jakimowicz Andrzej
 
Encyklopedia PWN
Jakimowicz Andrzej, ur. 29 I 1919, Warszawa, zm. 19 X 1992, tamże,
syn Konstantego Sylwina, historyk sztuki, krytyk artystyczny;
od 1945 praca pedagog. na Uniwersytecie Warszawskim (od 1980 profesor); czł. Międzynar. Stow. Krytyków Sztuki (AICA); znawca sztuki współcz. oraz sztuki Dalekiego Wschodu; opublikował: Sztuka Indii (1964), Zachód a sztuka Wschodu (1967), Jacek Malczewski i jego epoka (1970).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia