„Izwiestija”
 
Encyklopedia PWN
„Izwiestija”,
dziennik ros., wyd. w Moskwie;
zał. 1917 jako „Izwiestija Pietrogradskogo Sowieta raboczich i sołdatskich dieputatow”; od II Zjazdu Rad 1918 oficjalny organ władzy sowieckiej, 1938–23 VIII 1991 wyd. jako „Izwiestija Sowietow dieputatow trudiaszczichsia SSSR” przez Prezydium Rady Najwyższej ZSRR; w warunkach względnej wolności słowa, gazeta utraciła oficjalny status organu państw. i przestała być propagandowym dziennikiem władz; 51% akcji Izwiestiji należy do grupy finansowo-przem. ONEKSIM, 49% — do kompanii naftowej ŁUKoil; Izwiestija nie prezentują jednolitej, ściśle określonej linii polit.; kilkumilionowy nakład z czasów ZSRR spadł do 415 tys. egz. (2004).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia