„Izraelita”
 
Encyklopedia PWN
„Izraelita”,
tygodnik wyd. 1866–1912 w Warszawie;
pismo poświęcone problemom judaizmu, przez pewien czas sprawom religii i oświaty; było to jedyne w tym czasie w Królestwie Pol. czasopismo żydowskie w języku pol.; prowadziło działy: Historia, Rozprawy o kwestiach religijnych, społecznych, ekonomicznych i pedagogicznych, Opisy i obrazy (szkice o Żydach w różnych krajach), Życiorysy i nekrologia, Korespondencje krajowe, Wiadomości bieżące, Kronika i in.; „I.” przedstawiał obraz życia Żydów na ziemiach pol. i na świecie; wydawcy i publicyści uważali, że zadaniem pisma jest szerzenie oświaty, postulowali reformę skostniałych tradycji oraz równouprawienie i integrację z narodem pol.; redaktor nacz. S. Peltyn, od 1896 N. Sokołów (działacz syjonistyczny), następnie I.L. Grosglik i A.J. Cohn; nakład 1870 — 330 egz., 1904 — 1040 egzemplarzy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia