Iżorowie
 
Encyklopedia PWN
Iżorowie,
grupa etniczna mieszkająca w Estonii i na północ od Petersburga;
ok. 900 osób; język iżorski należy do języków ugrofińskich, występują w nim 4 dialekty, brak formy literackiej, mówi nim mniej niż połowa I.; asymilują się w środowisku rosyjskim i innych ludów fińskich; wyznają prawosławie, zajmują się rolnictwem, zaś w Estonii rybołówstwem morskim; obserwuje się nasiloną migrację I. do miast, co sprzyja dalszej asymilacji; do niedawna zachowały się archaiczne zwyczaje pogrzebowe — występy zawodowych płaczek oraz wyposażanie trumny w jedzenie i lejce, gdyż wierzono, że zmarli jadą wierzchem do świata pozagrobowego; utrzymują się wierzenia w duchy opiekuńcze budynków gospodarczych oraz kult drzew i zarośli; święta kalendarzowe obchodzi cała społeczność wiejska ze wspólnym warzeniem piwa i składaniem ofiar ze zwierząt; bogaty folklor śpiewny, często w improwizowanym wykonaniu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia