Iustitia et Pax
 
Encyklopedia PWN
Iustitia et Pax
[łac.],
Rada Papieska,
erygowana 1967 przez Pawła VI jako Komisja, 1976 zreorganizowana, a 1988 podniesiona przez Jana Pawła II do rangi Rady;
wchodzi w skład Kurii Rzymskiej, zajmuje się badaniem i popularyzowaniem społecznej nauki Kościoła oraz inspirowaniem i koordynacją działań dotyczących relacji Kościoła ze światem; analogiczne struktury, zajmujące się lokalnymi problemami społecznymi, istnieją przy regionalnych i krajowych konferencjach episkopatów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia