Instytut Śląski
 
Encyklopedia PWN
Instytut Śląski w Opolu,
placówka nauk.-badawcza o statusie stowarzyszenia naukowego,
działająca 1957–92, kontynuowała prace katow. Instytutu Śląskiego w Katowicach; Instytut prowadził działalność nauk.-badawczą, wydawniczą i popularyzatorską dot. Śląska, gł. w zakresie historii, ekonomii, socjologii, demografii i niemcoznawstwa; podejmował też zagadnienia językoznawcze i prace historycznolit. oraz problematykę stosunków międzynar., zwłaszcza pol.-niem.; gł. wydawnictwa: „Studia Śląskie”, „Przegląd Stosunków Międzynarodowych”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia