Instytut Śląski
 
Encyklopedia PWN
Instytut Śląski w Opolu,
państwowa instytucja kultury;
1957–91 placówka naukowo-badawcza o statusie stowarzyszenia naukowego, kontynuowała prace katowickiego Instytutu Śląskiego w Katowicach; Instytut prowadził działalność naukowo-badawczą, wydawniczą i popularyzatorską dotyczącą Śląska, głównie w zakresie historii, ekonomii, socjologii, demografii i niemcoznawstwa; podejmował też zagadnienia językoznawcze i prace historycznoliterackie oraz problematykę stosunków międzynarodowych, zwłaszcza polsko-niemieckich; główne wydawnictwa: „Studia Śląskie”, „Przegląd Stosunków Międzynarodowych”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia