Instytut „Pomnik — Centrum Zdrowia Dziecka”
 
Encyklopedia PWN
Instytut „Pomnik — Centrum Zdrowia Dziecka”,
placówka leczn. i badawczo-rozwojowa powstała 1977 w Międzylesiu (dzielnica Warszawa-Wawer) pod nazwą Pomnik — Centrum Zdrowia Dziecka;
od 1995 uzyskał status jednostki nauk.-badawczej (instytutu); inicjatorką budowy szpitala była E. Szelburg-Zarębina, chcąca stworzyć placówkę, która by pełniła rolę pomnika upamiętniającego dzieci, ofiary II wojny światowej; Instytut łączy wieloprofilową działalność nauk. i szkoleniową z działalnością profilaktyczną, leczn. i rehabilitacyjną ukierunkowaną na potrzeby opieki zdrowotnej dzieci i młodzieży; zakres działalności obejmuje wiele specjalności, w tym m.in.: transplantologię, dializoterapię, nefrologię, neurologię i neurochirurgię, kardiologię i kardiochirurgię, okulistykę, choroby metaboliczne, immunologię, diagnostykę laboratoryjną i obrazową, rehabilitację; jest wiodącym ośr. szkoleniowym, prowadzi kształcenie przed- i podyplomowe, badania konsultacyjne oraz badania leków.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia