Instytut J.-J. Rousseau
 
Encyklopedia PWN
Instytut J.-J. Rousseau, Institut Jean-Jacques Rousseau,
szwajcarska wyższa uczelnia pedag. i ośrodek badań nauk. w zakresie nauk pedag., z siedzibą w Genewie, zał. 1912 przez É. Claparède’a i P. Boveta;
od 1948 działa w organizacyjnych ramach uniw. w Genewie; do stałych współpracowników Instytutu należeli m.in. A. Ferrière, J. Piaget; Instytut odegrał ważną rolę w rozwoju pedagogiki eksperymentalnej i psychologii rozwojowej; 1925 przy Instytucie powstało Międzynar. Biuro Oświaty (Bureau International d’Education).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia